нелоялни-клиенти

Нелоялни клиенти


На тази страница ще поместваме имената и адресите на клиенти, които са постъпили некоректно с нас при поръчване на продукти от магазина. Тази информация ще е в непрекъснат обмен и с други интернет магазини в страната, за да може и те да се предпазят от излишни разходи по изпращане и връщане на поръчки от некоректни клиенти:


 

Черен списък на измамниците 


 

Юлиян Шишманов - гр. София, кв. "Слатина"

Нели Наумова - гр. Враца, ж.к. "Дъбника"