Връщане на стока | Raidermashini.com

Отказ от покупка


Отказ от договор за продажба от разстояние


 1. При получаването на стоката ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, които и да са от изискваните от българското законодателство, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.
 2. В случай че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера, ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да откаже пратката. На следния имейл адрес: gardenbg @ abv.bg или във формата за контакти на нашия сайт ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ изпраща снимки на дефектите на уреда, заснета транспортна опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация към КУРИЕРА в писмен вид.
 3. Ако ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена и ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ губи право да претендира на по-късен етап.
 4. В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на КЛИЕНТА съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. КЛИЕНТЪТ отправя претенции към избрания от него превозвач.
 5. ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а, б.
  За целта стоката трябва да бъде в цялостен търговски вид - неразопакована и неупотребявана, с придружаващите я документи (касов бон, фактура, гаранционна карта).
 6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТвръща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.
 7. ТЪРГОВЕЦЪТвъзстановява получената сума, платена от ПОЛУЧАТЕЛЯ/КЛИЕНТА, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката от ТЪРГОВЕЦА.
 8. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТнамалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/.  ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.
 9. В случай на обстоятелствата, посочени в т.1, 2 и 3, както пагуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.